Bidrag i boken «Kunst, håndverk, teknologi og design»

kunstoghåndverkteknologiogdesignNylig ble det utgitt en grunnbok i Kunst og håndverk, «Kunst, håndverk, teknologi og design«, hvor jeg er med som bidragsyter. Boka er spesielt rettet mot lærerstudenter ved fagskoler og høgskoler og kunst- og håndverkslærere i skolen, men egner seg også for andre som er interesserte i kunst- og håndverksfaget.

I boka er et helt kapittel navngitt etter mitt prosjekt, Techstiler, hvor du ser noen bilder og tekst fra min masterundersøkelse.

0 comments